Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus

vakuutus Espanjassa on usein parempi kuin muissa Euroopan maissa

Kiinteistövakuutuksella kiinteistönomistajat turvaavat Espanjassa kiinteistönsä ulko-osat, kun taas irtaimistovakuutuksella turvataan koko asunnon irtaimisto. Erityisesti näissä vakuutuksissa johtavien vakuutusyhtiöiden vertaileminen kannattaa ja teemme sen puolestasi. Edullisinta on aina saada molempien vakuutusten yhdistelmä samalta vakuutusyhtiöltä.

Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus

vakuutus Espanjassa on usein parempi kuin muissa Euroopan maissa

Kiinteistövakuutuksella kiinteistönomistajat turvaavat Espanjassa kiinteistönsä ulko-osat, kun taas irtaimistovakuutuksella turvataan koko asunnon irtaimisto. Erityisesti näissä vakuutuksissa johtavien vakuutusyhtiöiden vertaileminen kannattaa ja teemme sen puolestasi. Edullisinta on aina saada molempien vakuutusten yhdistelmä samalta vakuutusyhtiöltä.

Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus

vakuutus Espanjassa on usein parempi kuin muissa Euroopan maissa

Kiinteistövakuutuksella kiinteistönomistajat turvaavat Espanjassa kiinteistönsä ulko-osat, kun taas irtaimistovakuutuksella turvataan koko asunnon irtaimisto. Erityisesti näissä vakuutuksissa johtavien vakuutusyhtiöiden vertaileminen kannattaa ja teemme sen puolestasi. Edullisinta on aina saada molempien vakuutusten yhdistelmä samalta vakuutusyhtiöltä.

Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus tarjoaa Espanjassa huomattavasti paremman turvan kuin pohjoiseurooppalaisissa maissa.
Vakuutettavat vakiovaarat, kuten tulipalot, vesivahingot, murrot/varkaudet, myrsky- ja raekuurovahingot, sisältyvät vakuutukseen täysimääräisesti. Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus kattaa automaattisesti kiinteistön lasit. Myös irtaimistovakuutukseen sisältyy lasivakuutus, joka kattaa myös peilit ja keraamiset liedet.

Lisäksi kiinteistö- ja irtaimistovakuutus sisältää aina talon- ja tontinomistajan vastuuvakuutuksen. Irtaimistovakuutukseen sisältyy puolestaan yksityinen vastuuvakuutus – edellyttäen, että vakuutuksenottajan vakituinen asuinpaikka on Espanjassa – ilman lisämaksua. Vakuutukseen kuuluu myös koiranomistajan vastuuvakuutus ilman eri maksua. Tosin vaaralliseksi luokitelluista koiraroduista veloitetaan lisämaksu. Kannattaa kysyä, mitkä rodut Espanjassa luokitellaan vaarallisiksi.

Vakuutus kattaa myös avoimella kadulla ryöstön kohteeksi joutumisen.

Lisäksi sekä kiinteistö- että irtaimistovakuutukseen sisältyy luonnonvoimien aiheuttamat vaarat. Näitä ei usein voi Espanjan ulkopuolella ylipäätään vakuuttaa! Lumivyöryt täällä ovat kohtuullisen harvinaisia, mutta ulkomaalaiset hankkivat asuntoja myös Espanjan vuorialueilta.

Tällä espanjalaisella kiinteistö- ja irtaimistovakuutuksen niputtamisella on se etu, että maksut ovat huomattavasti edullisempia kuin jos jokaisen vaaran joutuisi vakuuttamaan erikseen.

Karkeasti luokitellen voi sanoa, että kiinteistövakuutuksen alalla koko talo osineen ja perustuksineen on vakuutettu TÄYDESTÄ KUNNOSTUSARVOSTA.

Irtaimistovakuutus koskee talon kaikkia esineitä, joita ei ole asennettu kiinteästi rakennukseen – kuten huonekaluja, vaatteita, kirjoja, laitteita jne. Nämä on puolestaan vakuutettu JÄLLEENHANKINTA-ARVOSTA.

Lisäksi Espanjassa on automaattinen vastuuvakuutus tai jälleenvakuutus valtiollisen Consorcio-vakuutusyhdistyksen toimesta. Tämä ei kuitenkaan koske liiketoiminnan vakuutuksia tai autovakuutuksia. Poikkeuksellisissa vahinkotapahtumissa vakuutusyhdistys tarkistaa korvausvastuunsa. Jos vakuutusyhdistys toteaa, että vahinko kuuluu sen korvausvastuisiin, oman vakuutusyhtiösi vastuu lakkaa kyseisen vahingon osalta. Poikkeuksellisia vahinkotapahtumia voivat olla: maanjäristykset, erityisen voimakkaat myrskyt tai tulvat jne.

Vahingon sattuessa kiinteistövakuutus korvaa kaiken sen kunnostusarvon, jonka voidaan katsoa kuuluvan kiinteistöön. Lähtökohtaisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että arvioit kiinteistösi kunnostusarvon oikein tai arvioitutat sen ammattilaisella. Monet sekoittavat kunnostusarvon ostohintaan. Juuri loma-alueilla suurilla tontin hinnoilla on suuri painoarvo – mutta näitä ei kuitenkaan huomioida vakuutussummassa. Oikean vakuutussumman pitäisi heijastella sitä, mitä maksaisi rakentaa tyhjälle tontille samanlainen ja samantasoinen kiinteistö.
Irtaimistoon kuuluu lähes kaikki, mitä vakuutetun kiinteistön sisällä on ja voidaan luokitella ”liikuteltaviksi esineiksi”. Näihin kuuluvat muun muassa tekniset laitteet, huonekalut, vaatteet, korut ja kaikki muu, mitä ottaisit mukaan muuttaessasi. Irtaimistovakuutus korvaa jälleenhankinta-arvon. Tämä on tärkeä tunnusmerkki, sillä usein vakuutuksenottajat arvioivat irtaimistonsa vanhaksi ja siksi sen arvon alhaiseksi. Vahingon sattuessa vahingoittuneet esineet on kuitenkin hankittava uusina eikä käytettyinä. Lisäksi etukäteen on hyvä varmistaa, että kaikki arvoesineet on mainittu ennen vakuutuksen ottamista. Kaikki esineet, jotka ylittävät tietyn arvon, ovat arvoesineitä. Erityisesti tämä koskee koruja, taidetta ja muita varkaiden havittelemia esineitä. Joillakin vakuutusyhtiöillä arvoesineiden raja on jo 6 000 euroa.
 • tulipalo, räjähdys ja salamanisku
 • vesivahingot
 • myrsky- ja raekuurovahingot
 • ylijännitevahingot
 • luonnonvoimien, kuten maanjäristyksen, tulvan jne., aiheuttamat vahingot
 • lasien rikkoutuminen
 • murto, varkaus ja ryöstöb
 • sisältää vastuuvakuutuksen
 • esteettinen korjaaminen
 • luonnonvoimien aiheuttamat vahingot
 • maanvyörymät ja vajoamat
 • ja muut vahingot
 • kustannukset – myös vahingon aiheuttamat kustannukset raivaustöistä tai tarvittava tilapäismajoitus
Lomakiinteistöjä ei usein käytetä kuukausiin. Pieni vahinko, jonka huomaisi normaalisti nopeasti ja voisi korjata heti, voi siten kehittyä tarpeettoman suureksi vahingoksi.
Espanjalaisen vakuutuksen voimassaoloaika on aina yksi vuosi. Vakuutusta jatketaan tämän jälkeen vuosi kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu 1 kuukautta ennen vakuutuksen päättymistä.
Jotkin yhtiöt tekevät jo tarjousta laskiessaan virheellisiä laskelmia houkutellakseen asiakkaita edullisilla maksuilla tai tarjotakseen kilpailijoita alempia hintoja. Vahingon sattuessa tällä voi olla hyvin haitallisia vaikutuksia, sillä vahinkotarkastaja kyllä näkee tosiasiallisen tilanteen. Näin pieni säästö vakuutusmaksuissa ei enää kannatakaan ensimmäisen vahingon sattuessa.

Espanjassa loma-asunnot luokitellaan joko habitualiksi tai residencia secundariaksi. Varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella rakennettujen alueiden tilaksi on ilmoitettava urbanización. Näiden alueiden ulkopuolella tila on despoblado.
Joka tapauksessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka kattava vakuutusturva on ja mitä rajoituksia talon tai asunnon käytön johdosta ilmenee.

Pankeilla on käytössään monenlaisia keinoja. Usein asuntolaina taataan vain, kun vakuutushakemus allekirjoitetaan samalla. Samalla tehdään asuntolainan tai arvioidun arvon suuruinen ja usein täysin riittämätön kiinteistövakuutus. Irtaimistovakuutus unohdetaan puolestaan usein kokonaan. Pankki haluaa vain vakuutuksen kattavan pääasiassa sille aiheutuvan riskin. Kattavuus ja summan suuruus määritetään siksi yleensä asuntolainan suuruuden tai arvioidun arvon mukaan kuin tosiasiallisten arvojen ja vakuutuksenottajan tarpeiden pohjalta. Lisäksi pankkivirkailijoilta saa harvoin ammattimaista ja osaavaa apua – erityisesti vahinkotapauksissa, koska vakuutus on pankille vain oheistoiminto. Pankit voivat tosin vaatia vakuutuksen ottamista asuntolainan turvaamiseksi, mutta tämän voi tehdä missä tahansa Espanjaan rekisteröidyssä vakuutusyhtiössä. Tämän vakuutuksen ensisijainen edunsaaja on vahinkotapauksessa pankkisi.

Vakuutusasiamiehet ovat jo parempia vaihtoehtoja. He edustavat kuitenkin aina tiettyä vakuutusyhtiötä ja tarjoavat vain tämän palveluja.

Vakuutusmeklarit ovat velvollisia tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman vaihtoehtoja. Vain näin voit saada objektiivisia vakuutusehdotuksia.

Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus tarjoaa Espanjassa huomattavasti paremman turvan kuin pohjoiseurooppalaisissa maissa.
Vakuutettavat vakiovaarat, kuten tulipalot, vesivahingot, murrot/varkaudet, myrsky- ja raekuurovahingot, sisältyvät vakuutukseen täysimääräisesti. Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus kattaa automaattisesti kiinteistön lasit. Myös irtaimistovakuutukseen sisältyy lasivakuutus, joka kattaa myös peilit ja keraamiset liedet.

Lisäksi kiinteistö- ja irtaimistovakuutus sisältää aina talon- ja tontinomistajan vastuuvakuutuksen. Irtaimistovakuutukseen sisältyy puolestaan yksityinen vastuuvakuutus – edellyttäen, että vakuutuksenottajan vakituinen asuinpaikka on Espanjassa – ilman lisämaksua. Vakuutukseen kuuluu myös koiranomistajan vastuuvakuutus ilman eri maksua. Tosin vaaralliseksi luokitelluista koiraroduista veloitetaan lisämaksu. Kannattaa kysyä, mitkä rodut Espanjassa luokitellaan vaarallisiksi.

Vakuutus kattaa myös avoimella kadulla ryöstön kohteeksi joutumisen.

Lisäksi sekä kiinteistö- että irtaimistovakuutukseen sisältyy luonnonvoimien aiheuttamat vaarat. Näitä ei usein voi Espanjan ulkopuolella ylipäätään vakuuttaa! Lumivyöryt täällä ovat kohtuullisen harvinaisia, mutta ulkomaalaiset hankkivat asuntoja myös Espanjan vuorialueilta.

Tällä espanjalaisella kiinteistö- ja irtaimistovakuutuksen niputtamisella on se etu, että maksut ovat huomattavasti edullisempia kuin jos jokaisen vaaran joutuisi vakuuttamaan erikseen.

Karkeasti luokitellen voi sanoa, että kiinteistövakuutuksen alalla koko talo osineen ja perustuksineen on vakuutettu TÄYDESTÄ KUNNOSTUSARVOSTA.

Irtaimistovakuutus koskee talon kaikkia esineitä, joita ei ole asennettu kiinteästi rakennukseen – kuten huonekaluja, vaatteita, kirjoja, laitteita jne. Nämä on puolestaan vakuutettu JÄLLEENHANKINTA-ARVOSTA.

Lisäksi Espanjassa on automaattinen vastuuvakuutus tai jälleenvakuutus valtiollisen Consorcio-vakuutusyhdistyksen toimesta. Tämä ei kuitenkaan koske liiketoiminnan vakuutuksia tai autovakuutuksia. Poikkeuksellisissa vahinkotapahtumissa vakuutusyhdistys tarkistaa korvausvastuunsa. Jos vakuutusyhdistys toteaa, että vahinko kuuluu sen korvausvastuisiin, oman vakuutusyhtiösi vastuu lakkaa kyseisen vahingon osalta. Poikkeuksellisia vahinkotapahtumia voivat olla: maanjäristykset, erityisen voimakkaat myrskyt tai tulvat jne.

Vahingon sattuessa kiinteistövakuutus korvaa kaiken sen kunnostusarvon, jonka voidaan katsoa kuuluvan kiinteistöön. Lähtökohtaisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että arvioit kiinteistösi kunnostusarvon oikein tai arvioitutat sen ammattilaisella. Monet sekoittavat kunnostusarvon ostohintaan. Juuri loma-alueilla suurilla tontin hinnoilla on suuri painoarvo – mutta näitä ei kuitenkaan huomioida vakuutussummassa. Oikean vakuutussumman pitäisi heijastella sitä, mitä maksaisi rakentaa tyhjälle tontille samanlainen ja samantasoinen kiinteistö.
Irtaimistoon kuuluu lähes kaikki, mitä vakuutetun kiinteistön sisällä on ja voidaan luokitella ”liikuteltaviksi esineiksi”. Näihin kuuluvat muun muassa tekniset laitteet, huonekalut, vaatteet, korut ja kaikki muu, mitä ottaisit mukaan muuttaessasi. Irtaimistovakuutus korvaa jälleenhankinta-arvon. Tämä on tärkeä tunnusmerkki, sillä usein vakuutuksenottajat arvioivat irtaimistonsa vanhaksi ja siksi sen arvon alhaiseksi. Vahingon sattuessa vahingoittuneet esineet on kuitenkin hankittava uusina eikä käytettyinä. Lisäksi etukäteen on hyvä varmistaa, että kaikki arvoesineet on mainittu ennen vakuutuksen ottamista. Kaikki esineet, jotka ylittävät tietyn arvon, ovat arvoesineitä. Erityisesti tämä koskee koruja, taidetta ja muita varkaiden havittelemia esineitä. Joillakin vakuutusyhtiöillä arvoesineiden raja on jo 6 000 euroa.
 • tulipalo, räjähdys ja salamanisku
 • vesivahingot
 • myrsky- ja raekuurovahingot
 • ylijännitevahingot
 • luonnonvoimien, kuten maanjäristyksen, tulvan jne., aiheuttamat vahingot
 • lasien rikkoutuminen
 • murto, varkaus ja ryöstöb
 • sisältää vastuuvakuutuksen
 • esteettinen korjaaminen
 • luonnonvoimien aiheuttamat vahingot
 • maanvyörymät ja vajoamat
 • ja muut vahingot
 • kustannukset – myös vahingon aiheuttamat kustannukset raivaustöistä tai tarvittava tilapäismajoitus
Lomakiinteistöjä ei usein käytetä kuukausiin. Pieni vahinko, jonka huomaisi normaalisti nopeasti ja voisi korjata heti, voi siten kehittyä tarpeettoman suureksi vahingoksi.
Espanjalaisen vakuutuksen voimassaoloaika on aina yksi vuosi. Vakuutusta jatketaan tämän jälkeen vuosi kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu 1 kuukautta ennen vakuutuksen päättymistä.
Jotkin yhtiöt tekevät jo tarjousta laskiessaan virheellisiä laskelmia houkutellakseen asiakkaita edullisilla maksuilla tai tarjotakseen kilpailijoita alempia hintoja. Vahingon sattuessa tällä voi olla hyvin haitallisia vaikutuksia, sillä vahinkotarkastaja kyllä näkee tosiasiallisen tilanteen. Näin pieni säästö vakuutusmaksuissa ei enää kannatakaan ensimmäisen vahingon sattuessa.

Espanjassa loma-asunnot luokitellaan joko habitualiksi tai residencia secundariaksi. Varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella rakennettujen alueiden tilaksi on ilmoitettava urbanización. Näiden alueiden ulkopuolella tila on despoblado.
Joka tapauksessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka kattava vakuutusturva on ja mitä rajoituksia talon tai asunnon käytön johdosta ilmenee.

serviceplus, enemmän kuin välttämätön

Iberia Vakuutusmeklarit tarjoaa asiakkailleen Iberia Service+-palvelua. Mitä tämä kattaa? Asiakkaanamme olet meille arvokas, ja siksi haluamme tarjota asiakkaillemme enemmän kuin vain vakuutusten vakiovalikoiman. Kyseessä on palvelu, josta yhdenkään asiakkaamme ei tarvitse maksaa ylimääräistä tai tehdä erillistä sopimusta – se on palvelumme sinulle.

 • Yli 10 eri vakuutusyhtiön vakuutusvalikoima
 • 24/7-palvelunumero maksutta koko Espanjassa
 • Asiakkaiden henkilökohtainen neuvonta paikan päällä
 • Nykyisten vakuutusten kustannus-hyötyanalyysi optimointiehdotuksin
 • Neuvonta omalla kielelläsi
Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus tarjoaa Espanjassa huomattavasti paremman turvan kuin pohjoiseurooppalaisissa maissa.
Vakuutettavat vakiovaarat, kuten tulipalot, vesivahingot, murrot/varkaudet, myrsky- ja raekuurovahingot, sisältyvät vakuutukseen täysimääräisesti. Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus kattaa automaattisesti kiinteistön lasit. Myös irtaimistovakuutukseen sisältyy lasivakuutus, joka kattaa myös peilit ja keraamiset liedet.

Lisäksi kiinteistö- ja irtaimistovakuutus sisältää aina talon- ja tontinomistajan vastuuvakuutuksen. Irtaimistovakuutukseen sisältyy puolestaan yksityinen vastuuvakuutus – edellyttäen, että vakuutuksenottajan vakituinen asuinpaikka on Espanjassa – ilman lisämaksua. Vakuutukseen kuuluu myös koiranomistajan vastuuvakuutus ilman eri maksua. Tosin vaaralliseksi luokitelluista koiraroduista veloitetaan lisämaksu. Kannattaa kysyä, mitkä rodut Espanjassa luokitellaan vaarallisiksi.

Vakuutus kattaa myös avoimella kadulla ryöstön kohteeksi joutumisen.

Lisäksi sekä kiinteistö- että irtaimistovakuutukseen sisältyy luonnonvoimien aiheuttamat vaarat. Näitä ei usein voi Espanjan ulkopuolella ylipäätään vakuuttaa! Lumivyöryt täällä ovat kohtuullisen harvinaisia, mutta ulkomaalaiset hankkivat asuntoja myös Espanjan vuorialueilta.

Tällä espanjalaisella kiinteistö- ja irtaimistovakuutuksen niputtamisella on se etu, että maksut ovat huomattavasti edullisempia kuin jos jokaisen vaaran joutuisi vakuuttamaan erikseen.

Karkeasti luokitellen voi sanoa, että kiinteistövakuutuksen alalla koko talo osineen ja perustuksineen on vakuutettu TÄYDESTÄ KUNNOSTUSARVOSTA.

Irtaimistovakuutus koskee talon kaikkia esineitä, joita ei ole asennettu kiinteästi rakennukseen – kuten huonekaluja, vaatteita, kirjoja, laitteita jne. Nämä on puolestaan vakuutettu JÄLLEENHANKINTA-ARVOSTA.

Lisäksi Espanjassa on automaattinen vastuuvakuutus tai jälleenvakuutus valtiollisen Consorcio-vakuutusyhdistyksen toimesta. Tämä ei kuitenkaan koske liiketoiminnan vakuutuksia tai autovakuutuksia. Poikkeuksellisissa vahinkotapahtumissa vakuutusyhdistys tarkistaa korvausvastuunsa. Jos vakuutusyhdistys toteaa, että vahinko kuuluu sen korvausvastuisiin, oman vakuutusyhtiösi vastuu lakkaa kyseisen vahingon osalta. Poikkeuksellisia vahinkotapahtumia voivat olla: maanjäristykset, erityisen voimakkaat myrskyt tai tulvat jne.

Vahingon sattuessa kiinteistövakuutus korvaa kaiken sen kunnostusarvon, jonka voidaan katsoa kuuluvan kiinteistöön. Lähtökohtaisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että arvioit kiinteistösi kunnostusarvon oikein tai arvioitutat sen ammattilaisella. Monet sekoittavat kunnostusarvon ostohintaan. Juuri loma-alueilla suurilla tontin hinnoilla on suuri painoarvo – mutta näitä ei kuitenkaan huomioida vakuutussummassa. Oikean vakuutussumman pitäisi heijastella sitä, mitä maksaisi rakentaa tyhjälle tontille samanlainen ja samantasoinen kiinteistö.
Irtaimistoon kuuluu lähes kaikki, mitä vakuutetun kiinteistön sisällä on ja voidaan luokitella ”liikuteltaviksi esineiksi”. Näihin kuuluvat muun muassa tekniset laitteet, huonekalut, vaatteet, korut ja kaikki muu, mitä ottaisit mukaan muuttaessasi. Irtaimistovakuutus korvaa jälleenhankinta-arvon. Tämä on tärkeä tunnusmerkki, sillä usein vakuutuksenottajat arvioivat irtaimistonsa vanhaksi ja siksi sen arvon alhaiseksi. Vahingon sattuessa vahingoittuneet esineet on kuitenkin hankittava uusina eikä käytettyinä. Lisäksi etukäteen on hyvä varmistaa, että kaikki arvoesineet on mainittu ennen vakuutuksen ottamista. Kaikki esineet, jotka ylittävät tietyn arvon, ovat arvoesineitä. Erityisesti tämä koskee koruja, taidetta ja muita varkaiden havittelemia esineitä. Joillakin vakuutusyhtiöillä arvoesineiden raja on jo 6 000 euroa.
 • tulipalo, räjähdys ja salamanisku
 • vesivahingot
 • myrsky- ja raekuurovahingot
 • ylijännitevahingot
 • luonnonvoimien, kuten maanjäristyksen, tulvan jne., aiheuttamat vahingot
 • lasien rikkoutuminen
 • murto, varkaus ja ryöstöb
 • sisältää vastuuvakuutuksen
 • esteettinen korjaaminen
 • luonnonvoimien aiheuttamat vahingot
 • maanvyörymät ja vajoamat
 • ja muut vahingot
 • kustannukset – myös vahingon aiheuttamat kustannukset raivaustöistä tai tarvittava tilapäismajoitus
Lomakiinteistöjä ei usein käytetä kuukausiin. Pieni vahinko, jonka huomaisi normaalisti nopeasti ja voisi korjata heti, voi siten kehittyä tarpeettoman suureksi vahingoksi.
Espanjalaisen vakuutuksen voimassaoloaika on aina yksi vuosi. Vakuutusta jatketaan tämän jälkeen vuosi kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu 1 kuukautta ennen vakuutuksen päättymistä.
Jotkin yhtiöt tekevät jo tarjousta laskiessaan virheellisiä laskelmia houkutellakseen asiakkaita edullisilla maksuilla tai tarjotakseen kilpailijoita alempia hintoja. Vahingon sattuessa tällä voi olla hyvin haitallisia vaikutuksia, sillä vahinkotarkastaja kyllä näkee tosiasiallisen tilanteen. Näin pieni säästö vakuutusmaksuissa ei enää kannatakaan ensimmäisen vahingon sattuessa.

Espanjassa loma-asunnot luokitellaan joko habitualiksi tai residencia secundariaksi. Varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella rakennettujen alueiden tilaksi on ilmoitettava urbanización. Näiden alueiden ulkopuolella tila on despoblado.
Joka tapauksessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka kattava vakuutusturva on ja mitä rajoituksia talon tai asunnon käytön johdosta ilmenee.

Pankeilla on käytössään monenlaisia keinoja. Usein asuntolaina taataan vain, kun vakuutushakemus allekirjoitetaan samalla. Samalla tehdään asuntolainan tai arvioidun arvon suuruinen ja usein täysin riittämätön kiinteistövakuutus. Irtaimistovakuutus unohdetaan puolestaan usein kokonaan. Pankki haluaa vain vakuutuksen kattavan pääasiassa sille aiheutuvan riskin. Kattavuus ja summan suuruus määritetään siksi yleensä asuntolainan suuruuden tai arvioidun arvon mukaan kuin tosiasiallisten arvojen ja vakuutuksenottajan tarpeiden pohjalta. Lisäksi pankkivirkailijoilta saa harvoin ammattimaista ja osaavaa apua – erityisesti vahinkotapauksissa, koska vakuutus on pankille vain oheistoiminto. Pankit voivat tosin vaatia vakuutuksen ottamista asuntolainan turvaamiseksi, mutta tämän voi tehdä missä tahansa Espanjaan rekisteröidyssä vakuutusyhtiössä. Tämän vakuutuksen ensisijainen edunsaaja on vahinkotapauksessa pankkisi.

Vakuutusasiamiehet ovat jo parempia vaihtoehtoja. He edustavat kuitenkin aina tiettyä vakuutusyhtiötä ja tarjoavat vain tämän palveluja.

Vakuutusmeklarit ovat velvollisia tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman vaihtoehtoja. Vain näin voit saada objektiivisia vakuutusehdotuksia.

Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus tarjoaa Espanjassa huomattavasti paremman turvan kuin pohjoiseurooppalaisissa maissa.
Vakuutettavat vakiovaarat, kuten tulipalot, vesivahingot, murrot/varkaudet, myrsky- ja raekuurovahingot, sisältyvät vakuutukseen täysimääräisesti. Kiinteistö- ja irtaimistovakuutus kattaa automaattisesti kiinteistön lasit. Myös irtaimistovakuutukseen sisältyy lasivakuutus, joka kattaa myös peilit ja keraamiset liedet.

Lisäksi kiinteistö- ja irtaimistovakuutus sisältää aina talon- ja tontinomistajan vastuuvakuutuksen. Irtaimistovakuutukseen sisältyy puolestaan yksityinen vastuuvakuutus – edellyttäen, että vakuutuksenottajan vakituinen asuinpaikka on Espanjassa – ilman lisämaksua. Vakuutukseen kuuluu myös koiranomistajan vastuuvakuutus ilman eri maksua. Tosin vaaralliseksi luokitelluista koiraroduista veloitetaan lisämaksu. Kannattaa kysyä, mitkä rodut Espanjassa luokitellaan vaarallisiksi.

Vakuutus kattaa myös avoimella kadulla ryöstön kohteeksi joutumisen.

Lisäksi sekä kiinteistö- että irtaimistovakuutukseen sisältyy luonnonvoimien aiheuttamat vaarat. Näitä ei usein voi Espanjan ulkopuolella ylipäätään vakuuttaa! Lumivyöryt täällä ovat kohtuullisen harvinaisia, mutta ulkomaalaiset hankkivat asuntoja myös Espanjan vuorialueilta.

Tällä espanjalaisella kiinteistö- ja irtaimistovakuutuksen niputtamisella on se etu, että maksut ovat huomattavasti edullisempia kuin jos jokaisen vaaran joutuisi vakuuttamaan erikseen.

Karkeasti luokitellen voi sanoa, että kiinteistövakuutuksen alalla koko talo osineen ja perustuksineen on vakuutettu TÄYDESTÄ KUNNOSTUSARVOSTA.

Irtaimistovakuutus koskee talon kaikkia esineitä, joita ei ole asennettu kiinteästi rakennukseen – kuten huonekaluja, vaatteita, kirjoja, laitteita jne. Nämä on puolestaan vakuutettu JÄLLEENHANKINTA-ARVOSTA.

Lisäksi Espanjassa on automaattinen vastuuvakuutus tai jälleenvakuutus valtiollisen Consorcio-vakuutusyhdistyksen toimesta. Tämä ei kuitenkaan koske liiketoiminnan vakuutuksia tai autovakuutuksia. Poikkeuksellisissa vahinkotapahtumissa vakuutusyhdistys tarkistaa korvausvastuunsa. Jos vakuutusyhdistys toteaa, että vahinko kuuluu sen korvausvastuisiin, oman vakuutusyhtiösi vastuu lakkaa kyseisen vahingon osalta. Poikkeuksellisia vahinkotapahtumia voivat olla: maanjäristykset, erityisen voimakkaat myrskyt tai tulvat jne.

Vahingon sattuessa kiinteistövakuutus korvaa kaiken sen kunnostusarvon, jonka voidaan katsoa kuuluvan kiinteistöön. Lähtökohtaisesti kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että arvioit kiinteistösi kunnostusarvon oikein tai arvioitutat sen ammattilaisella. Monet sekoittavat kunnostusarvon ostohintaan. Juuri loma-alueilla suurilla tontin hinnoilla on suuri painoarvo – mutta näitä ei kuitenkaan huomioida vakuutussummassa. Oikean vakuutussumman pitäisi heijastella sitä, mitä maksaisi rakentaa tyhjälle tontille samanlainen ja samantasoinen kiinteistö.
Irtaimistoon kuuluu lähes kaikki, mitä vakuutetun kiinteistön sisällä on ja voidaan luokitella ”liikuteltaviksi esineiksi”. Näihin kuuluvat muun muassa tekniset laitteet, huonekalut, vaatteet, korut ja kaikki muu, mitä ottaisit mukaan muuttaessasi. Irtaimistovakuutus korvaa jälleenhankinta-arvon. Tämä on tärkeä tunnusmerkki, sillä usein vakuutuksenottajat arvioivat irtaimistonsa vanhaksi ja siksi sen arvon alhaiseksi. Vahingon sattuessa vahingoittuneet esineet on kuitenkin hankittava uusina eikä käytettyinä. Lisäksi etukäteen on hyvä varmistaa, että kaikki arvoesineet on mainittu ennen vakuutuksen ottamista. Kaikki esineet, jotka ylittävät tietyn arvon, ovat arvoesineitä. Erityisesti tämä koskee koruja, taidetta ja muita varkaiden havittelemia esineitä. Joillakin vakuutusyhtiöillä arvoesineiden raja on jo 6 000 euroa.
 • tulipalo, räjähdys ja salamanisku
 • vesivahingot
 • myrsky- ja raekuurovahingot
 • ylijännitevahingot
 • luonnonvoimien, kuten maanjäristyksen, tulvan jne., aiheuttamat vahingot
 • lasien rikkoutuminen
 • murto, varkaus ja ryöstöb
 • sisältää vastuuvakuutuksen
 • esteettinen korjaaminen
 • luonnonvoimien aiheuttamat vahingot
 • maanvyörymät ja vajoamat
 • ja muut vahingot
 • kustannukset – myös vahingon aiheuttamat kustannukset raivaustöistä tai tarvittava tilapäismajoitus
Lomakiinteistöjä ei usein käytetä kuukausiin. Pieni vahinko, jonka huomaisi normaalisti nopeasti ja voisi korjata heti, voi siten kehittyä tarpeettoman suureksi vahingoksi.
Espanjalaisen vakuutuksen voimassaoloaika on aina yksi vuosi. Vakuutusta jatketaan tämän jälkeen vuosi kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu 1 kuukautta ennen vakuutuksen päättymistä.
Jotkin yhtiöt tekevät jo tarjousta laskiessaan virheellisiä laskelmia houkutellakseen asiakkaita edullisilla maksuilla tai tarjotakseen kilpailijoita alempia hintoja. Vahingon sattuessa tällä voi olla hyvin haitallisia vaikutuksia, sillä vahinkotarkastaja kyllä näkee tosiasiallisen tilanteen. Näin pieni säästö vakuutusmaksuissa ei enää kannatakaan ensimmäisen vahingon sattuessa.

Espanjassa loma-asunnot luokitellaan joko habitualiksi tai residencia secundariaksi. Varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella rakennettujen alueiden tilaksi on ilmoitettava urbanización. Näiden alueiden ulkopuolella tila on despoblado.
Joka tapauksessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka kattava vakuutusturva on ja mitä rajoituksia talon tai asunnon käytön johdosta ilmenee.

serviceplus, enemmän kuin välttämätön

Iberia Vakuutusmeklarit tarjoaa asiakkailleen Iberia Service+-palvelua. Mitä tämä kattaa? Asiakkaanamme olet meille arvokas, ja siksi haluamme tarjota asiakkaillemme enemmän kuin vain vakuutusten vakiovalikoiman. Kyseessä on palvelu, josta yhdenkään asiakkaamme ei tarvitse maksaa ylimääräistä tai tehdä erillistä sopimusta – se on palvelumme sinulle.

 • Yli 10 eri vakuutusyhtiön vakuutusvalikoima
 • 24/7-palvelunumero maksutta koko Espanjassa
 • Asiakkaiden henkilökohtainen neuvonta paikan päällä
 • Nykyisten vakuutusten kustannus-hyötyanalyysi optimointiehdotuksin
 • Neuvonta omalla kielelläsi

Muut kiinnostavat vakuutukset

Luotettavana vakuutusmeklarina valikoimiimme kuuluu myös laaja valikoima erilaisia täydentäviä vakuutuksia, joilla voit laajentaa omaa vakuutusturvaasi.

Yksityinen sairausvakuutus

maailmanlaajuisesti optimaalisen ja parhaan turvan takaava sairausvakuutus

Liikennevakuutus

laaja turva yksilöllisin ja edullisin ehdoin

Yritys & Yrityksen vastuuvakuutus

välttämätön turva kaikille yrityksille

Venevakuutus

räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tarpeisiin

Yksityinen sairausvakuutus

maailmanlaajuisesti optimaalisen ja parhaan turvan takaava sairausvakuutus

Liikennevakuutus

laaja turva yksilöllisin ja edullisin ehdoin

Yritys & Yrityksen vastuuvakuutus

välttämätön turva kaikille yrityksille

Venevakuutus

räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tarpeisiin

PÄÄMAJA SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

TOIMISTO CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

TOIMISTO MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

TOIMISTO TENERIFFA

+34 922 971 789

TOIMISTO GRAN CANARIA

+34 828 128 892

Iberia Vakuutusmeklarit

PÄÄMAJA SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

TOIMISTO CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

TOIMISTO MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

TOIMISTO TENERIFFA

+34 922 971 789

TOIMISTO GRAN CANARIA

+34 828 128 892

PÄÄMAJA SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

TOIMISTO CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

TOIMISTO MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

TOIMISTO TENERIFFA

+34 922 971 789

TOIMISTO GRAN CANARIA

+34 828 128 892